Prelazak državne granice s osobnom iskaznicom

Što je granična kontrola osoba?

Granična kontrola sadrži mjere i postupke granične policije utvrđene Zakonom o nadzoru državne granice, Zakonikom o Schengenskim granicama  i drugim propisima, koji se poduzimaju isključivo prilikom kontrole namjeravanog prelaska državne granice ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice.

Granična kontrola osoba može biti osnovna i temeljita.

Osnovna granična kontrola obuhvaća:

·    provjeru identiteta osobe uvidom u isprave propisane za prelazak državne granice - brza i jednostavna provjere valjanosti isprava (povremena provjera i u bazi podataka).

·    obavlja se nad osobama koje su građani Europske unije, odnosno država članica EGP (Europskog gospodarskog prostora, koji obuhvaća sve članice Europske unije, Norvešku, Island i Lihtenštajn) i to na posebno određenim i označenim kontrolnim trakama, ako je to moguće.

Temeljita granična kontrola obuhvaća:

·    obuhvaća detaljnu provjeru uvjeta za ulazak i boravak, valjanosti isprava propisanih za prelazak državne granice i provjeru u propisanim zbirkama podataka, provjeru ulaznih i izlaznih štambilja, provjeru valjanosti vize, provjeru posjedovanja sredstava za uzdržavanje, provjeru u potražnim evidencijama i dr. 

·   obavlja se nad svim osobama koje nisu obuhvaćene osnovnom kontrolom (državljani trećih zemalja).

Granična kontrola ostaje na graničnim prijelazima nakon 1. srpnja 2013.

            Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nije ukinuta granična kontrola na graničnim prijelazima. To znači da  se i nakon ulaska Republike Hrvatske u EU na graničnim prijelazima s Republikom Slovenijom, Italijom i Mađarskom obavlja granična kontrola. Granična kontrola nad građanima Europske unije (što znači i nad državljanima Republike Hrvatske) prilikom prelaska državne granice obavlja  se samo osnovna granična kontrola, dok će se nad državljanima „trećih zemalja“ obavljati temeljita granična kontrola.

Na graničnim prijelazima sa susjednim državama, Republikom Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom kao i na graničnim prijelazima u zračnim lukama, odnosno morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet iz tzv. „trećih zemalja“, a koje će postati vanjske granice Europske unije, obavlja  se osnovna granična kontrola nad građanima Europske unije, a temeljita nad državljanima tzv. „trećih zemalja“.

 

            Prelazak državne granice

Prelazak državne granice  hrvatskih državljana:

Državljanin Republike Hrvatske može ući  u sve zemlje članice Europske unije ako ima:

1.     ima valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu (izdanu nakon 01.01. 2003. Godine).

Osim zemalja Europske unije sa  valjanom putnom ispravom ili osobnom iskaznicom državljanin Republike Hrvatske može ući i u:

1. Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino, Sveta Stolica

2. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija

NAPOMENA: Posebno naglašavamo da u zemlje EGP-a (koje nisu članice Europske unije), Island, Norvešku, Lihenštajn i Švicarsku Konfederaciju (potpisnica Schengenskog sporazuma) državljani Republike Hrvatske mogu ulaziti isključivo sa putnom ispravom.

PREPORUKA Za putovanje u sve ostale zemlje pogledati vizni režim koji se nalazi na intranet stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

 

Prelazak državne granice državljana EGP-a

            Državljani država članica EGP, Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino, Sveta stolica i Švicarska Konfenderacija mogu u Republiku Hrvatsku ulaziti sa putnom ispravom, osobnom iskaznicom, odnosno drugom ispravom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo.