Obveza prijavljivanja stranaca

                                 

Za državljane trećih zemalja vrijede sljedeća pravila:

Stranac na kratkotrajnom boravku mora prijaviti adresu stanovanja u roku od 48 sati od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene adrese stanovanja, a u sljedećim slučajevima adresu stanovanja prijavljuju:

 

  • pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja strancima – u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja,
  • pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge veza u luci nautičkog turizma, kada je stranac došao na plovilo na kojem će biti smješten – u roku od 12 sati od pružanja usluge smještaja,
  • svaka iduća pravna i fizička osoba koja pruža uslugu veza u luci nautičkog turizma, ako se plovilo nalazi na vezu duže od 6 sati – u roku 12 sati od dolaska na vez,
  • pravna i fizička osoba koja iznajmljuje plovilo strancu, kada se plovilo preuzima na mjestu gdje se vez ne naplaćuje – u roku 12 sati od preuzimanja plovila,
  • zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici privatne prakse koji primaju stranca na liječenje – u roku od 48 sati od dana prijema
 

                osobe kojima stranci dolaze u posjet – u roku od 48 sati od dolaska stranca u posjet

 

Stranci koji dolaze stranim plovilima namijenjenim sportu i razonodi i koji se koriste smještajem na tim plovilima dužni su prijaviti boravište policijskoj postaji nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci gdje se obavlja granična kontrola pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

Pravna i fizička osoba koja je u Republici Hrvatskoj iznajmila plovilo strancu, dužna je odmah obavijestiti osobu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, radi prijave boravišta.

Stranac na kratkotrajnom boravku, osobe kojima stranac dolazi u posjet te pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja stranaca prijavu stranca mogu obaviti i putem turističke zajednice na području na kojem stranac boravi, a koju prijavu je turistička zajednica dužna dostaviti u roku od 24 sata od prijave stranca turističkoj zajednici.

 

            Prijave, kao i odjave iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se u

elektroničkom obliku, putem interneta na propisani način ili se mogu izvršiti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Za državljane europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji
 
Sukladno Uputi MUP-a, državljani europskog gospodarkog prostora i članovi njihovih obitelji dužni su sami izvršiti prijavu boravišta ako boravak traje duže od tri mjeseca.