Obrazac prijave javnog okupljanja

Link na obrazac

NAPOMENA: prijavu javnog okupljanja na propisanom obrascu dostavljati u PU Zadarsku, ul. Bana Josipa Jelačića 30, poštom ili na protokol. Prijava se može podnijeti i u bilo kojoj nadležnoj Policijskoj postaji . Na popunjenom obrascu potrebno je popuniti sve potrebne rubrike sa konkretnim podacima, sve sukladno Zakonu o javnom okupljanju.