Kontakt policajci Postaje granične policije Gračac

I. kontakt-područje

Kontakt-policajac - Goran Tomić

Telefon: 023/345-539
Faks:     023/345-550

Obuhvaća sljedeća mjesta: Gračac, Bruvno, Rudopolje Bruvanjsko, Rudopolj, Tomingaj, Vrace, Đekić glavica, Klapavica, Deringaj sa pripadajućim zaseocima.
Kroz područje I TS-a prolaze tri državne ceste i to D1, dionica 14, D27 i D50, te oko 80 km nerazvrstanih cesta.

II. kontakt-područje

Kontakt-policajac – Mile Vrkljan

Telefon: 023/345-547
Faks:     023/345-550

Obuhvaća sljedeća mjesta s pripadajućim zaseocima: Bruvno, Deringaj, Duboki dol, Glogova, Grab, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Velika Popina, Vučipolje, Zrmanja, Gubavčevo polje, Kom, Kijani, Mazin, Nadvrelo, Omsica, Otrić, Palanka i Mala Popina, Rujišta. Tim područjem prolazi državna cesta D1, dionica 15 (Gračac-Knin) u dužini od 35 km, više nerazvrstanih cesta te magistralna željeznička pruga Gračac-Knin.