Kontakt policajci Policijske postaje Benkovac-Obrovac

I. kontakt-područje

Kontakt-policajac –nije raspoređen
Telefon: 023/681-150

Obuhvaća Grad Benkovac 

II. kontakt-područje

Kontakt-policajac – nije raspoređen
Telefon: 023/681-150

III. kontakt - područje

Kontakt-policajac – Ante Baždarić
Telefon: 023/345-639
 

Obuhvaća Grad Obrovac