Kontakt policajci Policijske postaje Pag

I. kontakt-područje

Kontakt-policajac – Dragan Cvitković

Telefon: 023/345-939
Faks:     023/345-949

Obuhvaća straru jezgru grada Paga

II. kontakt-područje

Kontakt-policajac – Damir Jović

Telefon: 023/345-939
Faks:     023/345-949

Obuhvaća šire područje grada Paga, (Bašaca, Hunjci, Malin, Sv. Grgur, Sv. Jelena, Lokunja, Vodice, Sv. Marko, dubrava, Sv, Marija i Bošana)