Kontakt policajci Policijske postaje Zadar

Policijski službenik za prevenciju

Koordinator projekta "Policija u zajednici":
Policijski službenik - Venci Zorić

Telefon:023/ 345-141
             023/ 345-446

Prati i izučava stanje kaznenih djela i prekršaja na području svih kontak-rajona, organizira mjere i radnje te poduzima najpovoljnije oblike organizacije i metodologije preventivne djelatnosti policije, pruža stručnu pomoć kontakt-policajcima, koordinira i nadzire njihov rad.

I. kontakt-područje

Kontakt-policajac - Denis Tokić

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje Mjesnog odbora Poluotok i to staru jezgru grada Zadra, istočne granice su bedemi na Obali kralja Tomislava uključujući Gradski most, južno ide bedemom do ulice kralja Dmitra Zvonimira, obuhvaćajući k.br. 14 i 16, do mora kod bazena. 

II. kontakt-područje

Kontakt policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje mjesnog odbora Jazine I  (koji obuhvaća raskrižje od ulice Karma, Ulice Vlahe Paljetka i Kolovare, sjeverozapadnom obalom obuhvaćajući bazen do Ulice kralja Dmitra Zvonimira izuzev kućnih brojeva 14 i 16, zatim sjeverno prema bedemu, prati bedem do uvale Jazine i do Obale kralja Tomislava, zatim uvalom Jazine do Obale kneza Branimira i raskrižja Obale kneza Branimira i Ulice Benedikte Braun, zatim desnom stranom Ulice Benedikte Braun do raskrižja s Ulicom dr. Franje Tuđmana, jugoistočno Ulicom dr. Franje Tuđmana do raskrižja s Ulicom Ante Starčevića, jugozapadno Ulicom Ante Starčevića do raskrižja s Ulicom Nikole Šubića Zrinskog, skreće u Ulicu Vlahe Paljetka na more, ne obuhvaćajući kućni broj 1a i 3a od Ulice Vicka Zmajevića i kućni broj 29 od Ulice Nikole Šubića Zrinskog), i mjesnog odbora Arbanasi (koji obuhvaća područje od raskrižja ulica Ante Starčevića i Vlatka Mačeka jugoistočno Ulicom Vlatka Mačeka, Biogradskom cestom do potoka Ričine, potokom Ričine do pruge, prugom jugoistočno do uvale sv. Jelene, dalje sjeverozapadno obalom, obuhvaćajući luku Gaženice, Brodanov jaz, uvalu Bregdeti, puntu Bajlo, ulicom Karma do raskrižja s Ulicom Vlahe Paljetka, sjeveroistočno Ulicom Vlahe Paljetka do raskrižja s Ulicom Bože Peričića, Ulicom Ante Starčevića obuhvaćajući k.br.1a i 3a od Ulice Vicka Zmajevića i k.br. 29 od Ulice Nikole Šubića Zrinskog, desnom stranom Ulice Ante Starčevića do raskrižja s ulicama Vlatka Mačeka i Dr. Franje Tuđmana).

III. kontakt-područje

Kontakt-policajac - Šime Duka

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća mjesni odbor Voštarnica (prostor unutar sljedećih granica: počinje na obali od raskrižja Obale kneza Trpimira i Ulice Ivana Meštrovića, ide sjeveroistočnom stranom Ulice Ivana Meštrovića do raskrižja s ulicom Put Bokanjca i Ulicom dr. Franje Tuđmana, južno Ulicom dr. Franje Tuđmana do raskrižja s Ulicom Benedikte Braun i Ulicom Benedikte Braun siječe Obalu kneza Branimira do mora, obalnim pojasom do marine) i mjesni odbor Maslina (obuhvaća prostor unutar sljedećih granica: od raskrižja ulica Ivana Mažuranića, Dr. Franje Tuđmana i Nikole Tesle desnom stranom Ulice dr. Franje Tuđmana do raskrižja ulica Put Bokanjca i Put Nina, desnom stranom ulice Put Bokanjca do kbr. 60, skreće jugoistočno, siječe Ulicu Vladimira Gortana, prelazi u ulicu Skročini do Uolice biskupa Jurja Dobrile, Ulicom biskupa Jurja Dobrile do križanja s Ulicom Ljudevita Gaja, ide na istok i siječe Ulicu Antuna Matije Reljkovića, nastavlja Ulicom Božidara Adžije do Ulice Edvina Androvića, kojom se spušta na Ulicu Domovinskog rata, Ulicom Domovinskog rata do Ulice Nikole Tesle, Ulicom Nikole Tesle spušta se na raskrižje s ulicama Ivana Mažuranića i dr. Franje Tuđmana).

IV. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća mjesni odbor Višnjik (unutar sljedećih granica: počinje na obali od raskrižja Obale kneza Trpimira i Ulice Ivana Meštrovića, prostire se sjeveroistočnom stranom Ulice Ivana Meštrovića do raskrižja s ulicom Put Bokanjca i Ulicom dr. Franje Tuđmana, dalje južno Ulicom dr. Franje Tuđmana do raskrižja s Ulicom Benedikte Braun, siječe Obalu kneza Branimira do mora i seže obalnim pojasom do marine).

V. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje mjesnog odbora Vidikovac (obuhvaća prostor unutar sljedećih granica: od raskrižja ulice Put Nina i Ulice Hrvatskog Sabora i mjesnog odbora Plovanija 

VI. kontakt-područje

Kontakt-policajac -  nije raspoređen
     
Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje, mjesnog odbora Bili Brig, a proteže se od raskrižja Hrvatskog sabora i Zagrebačke ulice, desnom stranom Zagrebačke ulice do raskrižja s Jadranskom cestom i Bleiburških žrtava, nastavljajući Bleiburških žrtava do Ulice Sv. Marije, zatim Bihaćkom ulicom do raskrižja Splitske ulice, Put Biliga i Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana, desnom stranom Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana do Ulice Viktora Vide, desnom stranom Ulice Viktora Vide do Ulice Hrvatskog sabora.

VII. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje mjesnog odbora Brodarica (prostor unutar sljedećih granica: od Sutomiške ulice do ulice Put Nina, od kbr. 139 do 141, desnom stranom oko 100 m ulicom Put Nina, skreće istočno oko 75 m iznad groblja Belafuža do ulice Put Bokanjca, ulicom Put Bokanjca od kbr. 61b od kbr. 1, do raskrižja ulica Ivana Meštrovića i Dr. Franje Tuđmana, u cijelosti Ulicom Ivana Meštrovića do mora, obalom kneza Trpimira od kbr. 1 do 36a, dalje obalom do Sutomiške ulice).

VIII. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje mjesnog odbora Bokanjac te mjesnog odbora Novi Bokanjac. Također obuhvaća mjesni odbor Kožino i  mjesni odbor Petrčane 

IX. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje MO Puntamika (obuhvaća prostor unutar sljedećih granica: od obale desnom stranom Ulice Grge Novaka, sa sjeverne strane Streljane, siječe Put Nina, sjevernom stranom rasadnika, makadamskim putem do Ulice Hrvatskog Sabora na raskrižje ulica Put Nina i Hrvatskog Sabora, ulicom Put Nina do kbr. 141 do križanja ulica Ante Kovačića i Stanka Vraza, desnom stranom Ulice Maka Dizdara do ulice Put Dikla, desnom stranom Put Dikla oko 60 m, zatim se spušta do uvale Draženice, Obalom kneza Trpimira od kbr. 37 do 59 do marine Borik, obuhvaćajući marinu Borik, prelazi na Obalu kneza Domagoja od kbr. 1 do 19, te obalom do Ulice Grge Novaka) i MO Diklo ( obuhvaća prostor unutar sljedećih granica: uz more od Ulice Grge Novaka, Krešimirovom obalom do kbr. 16, prelazi u cijelosti Male Miline, opet nastavlja krešimirovom obalom do kraja do kbr. 160, obalom do granice s MO „Kožino“ do Peruštine, preko Peruštine sjeveroistočno na vrh Standarac (Dikljanski brig), zatim prema Svetom Tomi, obuhvaćajući Svetog Tomu, sjeveroistočno opreko Bokanjačkog blata na vrh Gradinu, južno na Dikljanske sadine, na Žmiriće oko 70 m prije raskrižja nin-Bili Brig, sjeverozapadno oko 500 m siječe cestu Zadar-Nin, spaja se na Uolici Grge Novaka, Ulicom Grge Novaka do mora, do Krešimirove obale).

X. kontaktno-područje

Kontakt-policajac - Adam Maltašić

Telefon: 023/345-141
              023/345 -142

Obuhvaća područje grada Nina i mjesta Privlaka, Zaton, Grbe, Vrsi, Vrsi-Mulo, Ninski Stanovi,  Poljica i Poljica Brig.

XI. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

OObuhvaća područje mjesta Vir na otoku Viru i pripadajuća vikend naselja.

XII. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje MO Ričine, čija granična crta prolazi od raskrižja ul. Franka Lisice i Antuna Branka Šimića, desnom stranom ul. Franka Lisice do Jadranske ceste  ne obuhvaćajući kbr: 87, desnom stranom Jadranske ceste sve do Režana ( Bibinje), spušta se desnom stranom Gaženičke ceste do pruge, desnom stranom pruge do potoka Ričine, potom Ričine do Biogradske ceste, desnom stranom Biogradske ceste prelazi u ul. Vlatka Mačeka sve do raskrižja s ul. Mate Ujevića, MO „Jazine II“, a proteže se od raskrižja ul. Ante Starčevića i dr. Franje Tuđmana, sjeverozapadno ul. dr. Franje Tuđmana do prostora Sportskog centra „Franko Lisica“ , sjeveroistočno uz ograđeni prostor obuhvaćajući prostor PU zadarske do raskrižja s ul. Domovinskog rata , jugoistočno prema ul. Put Stanova, desnom stranom ul. Put Stanova do raskrižja s ul. Ugljanska, jugoistočno prema ul. Kaljska, desnom stranom ul. Kaljska do skretanja u ul. Mostarska, sjeveroistočno do raskrižja s ul. Put Murvice, desnom stranom ul. Put Murvice do raskrižja s ul. Hrvoja Čustića, sjeveroistočno do raskrižja s ul. Ante Starčevića jugozapadno ul. Ante Starčevića do ul. dr. Franje Tuđmana i MO Ričine

XIII. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje općine Bibinje, čija granična crta je katastarska granica općine Bibinje na sjeverozapadnoj strani s MO Ričina od pruge desnom stranom Gaženičke ceste do Jadranske ceste, na sjeveroistočnoj strani s katastarskom granicom MO Dračevac zadarski i Zemunik Donji, na jugoistočnoj strani s katastarskom granicom MO Sukošan te obalni rub općine do Luke Gaženica i područje MO Sukošan , čija granična crta je katastarska granica MO Sukošan na sjeverozapadnoj strani s MO Bibinje, na sjeveroistočnoj strani s katastarskom granicom MO Zemunik Donji i Debeljak, na jugoistočnoj strani s katastarskom granicom općine Sv. Filip i Jakov te obalni rub općine do marine „Dalmacija“.

XIV. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća MO Stanovi, a proteže se od od raskrižja ulica Ante Starčevića i Franka Lisice, sjeveroistočno Ulicom Ante Starčevića do raskrižja s Jadranskom cestom i Zagrebačkom ulicom, južno Jadranskom cestom do k.br. 87 od Ulice Franka Lisice, Ulicom Franka Lisice ne obuhvaćajući k.br. 89, 91 i 93, do početka raskrižja s Ulicom Ante Starčevića, MO „Crvene kuće“ , a proteže se desnom stranom na Jadranskoj cesti od mosta Ričine do križanja sa Zagrebačkom ulicom, desnom stranom Zagrebačke ulice do raskrižja s Ulicom Hrvatskog sabora, Zagrebačkom ulicom do potoka Ričine, desnom stranom potoka do mosta Ričine i područje MO „Smiljevac“ , a proteže se od raskrižja ul. Ante Starčevića i Franka Lisice sjeveroistočno ul. Ante Starčevića do raskrižja s Jadranskom cestom  i Zagrebačkom ulicom , južno Jadranskom cestom do kbr. 87, odnosno raskrižja ul. Jadranska cesta, Benkovačka cesta i ul. Franka Lisice, desnom stranom ul. Franka Lisice u pravcu sjevera do raskrižja s ul. Ante Starčevića.

XV. kontakt-područje

Kontakt-policajac - nije raspoređen

Telefon: 023/345-141
              023/345-142

Obuhvaća područje općine „Posedarje“ sa deset mjesnih odbora i općinu Poličnik sa osam mjesnih odbora  te graniči uz obalni rub na istoku sa općinom Starigrad (PP Benkovac-Obrovac).