Predavanja policijskih službenika o Cyberbullyingu povodom Tjedna cjeloživotnog učenja

  • Slika /PU_ZD/slike/Logo vijeća 2.jpg
  • Slika

Tijekom radionice predavači su učenike upoznali sa savjetima o rizičnim ponašanjima kojima su izloženi prilikom korištenja društvenih mreža

Foto: Ilustracija

Povodom obilježavanja „Tjedna cjeloživotnog učenja“, u organizaciji Učilišta FINIS s Policijskom upravom zadarskom i Osnovnom školom „Petra Preradovića“  u Zadru, u petak 23. rujna 2022. godine održana su predavanja iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurno ponašanje djece na internetu“.

Predavanja su slušali učenici sedmih razreda osnovne škole, a provedena su u obliku interaktivne radionice u suradnji sa stručnim suradnicima škole te djelatnicima Učilišta FINIS Zadar. Tijekom radionice predavači su učenike upoznali sa savjetima o rizičnim ponašanjima kojima su izloženi prilikom korištenja društvenih mreža, zatim o ovisnosti koju izaziva dugotrajan boravak na društvenim mrežama, te o potrebi prijavljivanja svakog društveno nedopuštenog ponašanja i zakonskim sankcijama.

Učenici su aktivno sudjelovali u predavanjima iznoseći svoja stajališta o pozitivnim stranama korištenja društvenih mreža, kao i stajališta o negativnim stranama i opasnostima korištenja interneta, a tijekom predavanja prikazani su i spotovi te kratki filmovi o opasnostima kojima su mladi izloženi.

Tijekom školske 2022./2023. godine, aktivnosti iz lokalnog projekta „Sigurno ponašanje djece na internetu“, s naglaskom na „cyberbullying“ kontinuirano će se provoditi i u drugim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zadar i Zadarska županija. Uz policijske službenike u predavanjima iz Projekta i ove školske godine sudjelovati će djelatnici Službe za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar,  stručni suradnici škola  i predstavnici Volonterskog centra Zadar kao partneri.

 
    


Nositelj ovog projekta je Zadarska županija odnosno Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, a provodi ga Radna skupina za problematiku sigurnog ponašanja mladih na internetu, kao radno tijelo Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije. Radnu skupinu čine predstavnici Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, policijski službenici Ureda načelnika Policijske uprave zadarske, predstavnici Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, predstavnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Zavoda za javno zdravstvo Zadar, predstavnici osnovnih škola na području grada Zadra i Zadarske županije te predstavnici Volonterskog centra Zadar, a uključuju se i drugi suradnici.

 

Stranica