Granični prijelazi na području Policijske uprave zadarske

Stalni međunarodni  granični pomorski prijelaz I kategorije "Zadar" 
broj telefona:
+385 23 345 660
+385 23 345 689
+385 23 345 662

Sezonski međunarodni  granični  pomorski prijelaz II kategorije "Sali" 
broj telefona:
+385 23 345 291

Sezonski međunarodni  granični pomorski prijelaz II kategorije "Božava"
broj telefona:
+385 23 345 659

Stalni međunarodni zračni granični prijelaz I kategorije "Zadar"
broj telefona:
+385 23 345 960, 345 660


Cestovni granični prijelaz za pogranični promet "Lička Kaldrma"
broj telefona:
+385 23 345 457