Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Slika /PU_ZD/slike/FOTO COVID/upravni poslovi admin.jpg

Obavlja poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanja matičnog broja građana, izdavanja uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja.

Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja.

 Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

U sastavu Službe nalazi se 

Pisarnica

Građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj; pronađene predmete i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji).
Nakon saznanja o pronalasku, odnosno nakon primljenog poziva, građanin pronađene predmete može preuzeti osobno ili uz valjanu punomoć, uz predočenje identifikacijske isprave i 20 kuna upravnih pristojbi.

Adresa: Put Murvice 9, Zadar

Radom Službe upravlja voditelj/ca.

Radno vrijeme sa strankama:

  • ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 08.00 do 15.00 sati
  • utorak od 09.30 do 17.00 sati
 
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
 
Odjel za upravne poslove: voditeljica, tel: 345-159,345-277,
  • Referada za osobne iskaznice tel: 345-230, 345-210, 345-159, 345-277,
  • Referada za putovnice tel:345-211,345-159, 345-277,
  • Referada za vozačke dozvole tel:345-119, 345-102,
  • Referada za registraciju vozila tel:345-293,345-159, 345-277,
  • Referada za oružje tel: 345-250, 345-159, 345-277,
 
Odjel za državljanstvo i strance - voditeljica tel:345-176.
  • Referada za dozvole i rad stranaca tel:345-348, 345-271, 345-253,
  • Referada za državljanstvo tel:345-357, 345-196,
 
 
 
Pisarnica, vodteljica  tel:345-276, 345-140, 345-152.