"Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ - edukacija turističkih vodiča

  • Slika /PU_ZD/slike/sig u turizmu.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

    Jučer su  u prostorijama Kneževe palače u Zadru održana edukativna predavanja u okviru lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“. Predavanja su održana u organizaciji Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Zadra, TZ Grada Zadra i PU zadarske, a uz potporu Zadarske županije, TZ Zadarske županije i  Sveučilišta u Zadru.

Foto: PU zadarska

       
            Na predavanjima su sudjelovali članovi Udruge turističkih vodiča Donat iz Zadra., a predstavljeni su rezultati istraživanja usmjerenih na utjecaj turizma i održivi razvoj te rezultati i ciljevi projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“.
            Tijekom predavanja doc. dr. sc. Tomislav Klarin iz Odjela za turizam i komunikacijske znanosti predstavio je pokazatelje vezane uz utjecaj turizma na lokalnu zajednicu i rezultate znanstveno/stručnih istraživanja koja su uključivala sigurnost Zadarske županije kao turističke destinacije, a koja je provodio i u suradnji sa policijskim službenicima za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske.
            Na rezultate istraživanja koja se odnose na sigurnost i razinu samozaštitnog ponašanja te važnost pravovremene dojave policiji ukazala je policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika mr. sc. Ivana Marić. U nastavku predavanja predstavila je  ciljeve lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“, te je izložila savjete o samozaštitnom ponašanju koji se nalaze tiskani na prigodnim brošurama u okviru ovog projekta.
            Na važnost samozaštite i pravovremene dojave policiji ukazao je i pomoćnik načelnika I PP Zadar g. Marin Mrkić koji je iznio i statističke podatke o stanju i kretanju broja kaznenih djela iz područja imovinskog kriminaliteta, a posebnu pozornost usmjerio je na džepne krađe na području užeg centra grada Zadra.
            O važnosti suradnje policije s građanima ukazao je voditelj sektora I PP Zadar g. Ivica Pleško, iznoseći primjere iz prakse i ukazujući na važnost preventivnog postupanja policije i drugih subjekata u lokalnoj zajednici. Na kraju predavanja prisutnima su podijeljeni prigodni letci  „Siguran odmor“ tiskani na dvanaest svjetskih jezika uz potporu Odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.
 

Stranica