Preventivne aktivnosti policije, škole i udruga u borbi protiv nasilja

  • Slika /2023/ekonomska skola/8.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Edukacija djece i mladih o prevenciji nasilja, samoobrani i borilačkim vještinama s ciljem širenja kulture nenasilja i drugih pozitivnih stavova u lokalnoj zajednici

Foto: PU zadarska

U organizaciji Ekonomsko - birotehničke i trgovačke škole Zadar u tijeku je provođenje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“  u sklopu koje se u utorak 7. studenog i srijedu 8. studenog 2023. godine u suradnji s Policijskom upravom zadarskom provodila edukacija učenika trećih razreda na temu prevencije nasilja, načina samoobrane i traženja pomoći u slučaju nasilja.

Ova suradnja predstavlja sinergiju aktivnosti planiranih školskim preventivnim programom te nacionalnim preventivnim projektima „Lily“, „Živim život bez nasilja“ i preventivnim aktivnostim  „Sportom protiv nasilja“ koje provodi Policijska uprava zadarska kao i projektom škole „Sadionica govori o femicidu“. Povod ovim aktivnostima je također i obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se svake godine obilježava dana 25. studenog.

U edukaciji učenika i pripremnim aktivnostima, uz podršku Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a RH, sudjelovali su policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave Zadarske i Policijske postaje Zadar, policijski službenici za mladež Službe kriminalističke policije PU zadarske, kontakt policajac Policijske postaje Zadar, voditelj specijalističke obuke u Interventnoj jedinici policije PU zadarske i trener Boksačkog kluba Ares Zadar, ravnateljica te psihologinja, pedagoginja i profesorica koja vodi volontersko - aktivističku školsku grupu „Sadionica“, trener tehnika samoobrane Krav Maga iz Udruge Combat Centar  Zadar te predsjednica Udruge za pomoć ženi i djetetu „Duga“ Zadar.

Na radionici policijski službenici su upoznali učenike, njihove razrednike i profesore o vrstama nasilja, zakonskim odredbama koje reguliraju pojedina kažnjiva ponašanja s obilježjima nasilja, zakonskim sankcijama i načinima prijave policiji.

Također su ih upoznali i sa postupanjem policije u slučaju prijave nasilja i o mogućnostima traženja pomoći i kod drugih institucija i udruga koje pružaju pomoć žrtvama nasilja.

Voditelj programa specijalističke obuke Interventne jedinice policije upoznao je učenike o tehnikama samoobrane  i drugim vještinama kojima se služe pripadnici Interventne jedinice policije te ih je upoznao sa važnošću sporta za njihovo psihičko i mentalno zdravlje.

Trener Udruge Combat Centar - Krav Maga upoznao je učenike o tehnikama samoobrane koje uključuje vještina Krav Maga.

Cilj planiranih zajedničkih aktivnosti i interdisciplinarne suradnje bio je prikazati problem nasilja s više različitih strana, te promovirati kulturu nenasilja i međusobnog poštivanja, kao i važnost prijavljivanja svakog oblika nasilja i poslati poruku -  za nasilje nema opravdanja.

Podršku nacionalnim preventivnim projektima „Lily“ i Živim život bez nasilja“ te drugim preventivnim aktivnostima u svom Programu pruža Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije koje je izradilo promidžbene materijale (majice) sa porukama - Prekinimo šutnju.

Sam naziv projekta Lily simbolično asocira na ime pokojne sutkinje usmrćene 22. rujna 1999. od strane jednog muškog počinitelja. On je, naime, vatrenim oružjem na Općinskom sudu u Zagrebu, tijekom brakorazvodne parnice, ubio spomenutu sutkinju, svoju suprugu i njenu odvjetnicu, te teško ranio zapisničarku. Hrvatski Sabor 2004. godine proglasio je 22. rujna „Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama“.

Učenici su aktivno sudjelovali u predavanjima, a grupa učenika uključenih u Sadionicu, koji su također prisustvovali na edukaciji, kroz različite projekte zagovaraju teme poput održivosti, ljudskih prava, tolerancije i solidarnosti, te pomaže napuštenim životinjama.

Iz škole su poručili kako je prilika za sudjelovanje u ovakvom događaju zbilja vrijedna za učenike i djelatnike škole, a svi skupa su poručili da je interdisciplinarna suradnja temelj kvalitetnog preventivnog djelovanja te da se nadaju da je napravljen još jedan korak ka zajedničkom cilju širenja kulture nenasilja i drugih pozitivnih stavova u lokalnoj zajednici.
 
 
 

Stranica