Poziv za razgovor/intervju kandidatima

Slika /PU_ZD/grb-policije.jpg

POZIV ZA RAZGOVOR KANDIDATIMA koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana 01.10.2019. na web stranici Policijske uprave zadarske dana, na web stranici Ministarstva uprave te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Foto: Ilustracija

Poziv za razgovor/intervju kandidatima
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku  o b j a v l j u j e
 
                                               POZIV ZA RAZGOVOR KANDIDATIMA
koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana 01.10.2019. na web stranici Policijske uprave zadarske dana, na web stranici Ministarstva uprave te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
           
I) za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme,
u Službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova, na radno mjesto:
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Zadar
djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
 
 
Razgovor/intervju sa kandidatima će se održati dana 28.10.2019. godine (ponedjeljak)  s početkom u 09,00 sati, u Policijskoj upravi zadarskoj, 23 000 Zadar, na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 30.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, bit će pravovremeno obaviješteni i telefonom.
 
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpunu prijavu sa svim prilozima, ne mogu pristupiti razgovoru.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata za rad.
 
Rezultati razgovora (intervjua) ocjenjuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
                                                                     
                                                                         KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM        
                                                                             NAMJEŠTENIKA NA ODREĐENO VRIJEME
                                                                          
 

Stranica