Poziv na testiranje kandidatima

Slika /PU_ZD/grb-policije.jpg

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  06.06.2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova  

Foto: Ilustracija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

 
Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta
rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi zadarskoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA
 
 
koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  06.06.2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zadarskoj i to za radna mjesta:
 
Odjel organiziranog kriminaliteta, voditelj Odjela organiziranog kriminaliteta - 1 izvršitelj;
 
Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije, voditelj Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, - 1 izvršitelj; 
I Policijska postaja Zadar, vođa grupe za obradu kriminaliteta - 1 izvršitelj;       
Postaja granične policije Gračac, pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju i kriminalističku policiju - 1 izvršitelj 
Odjel organiziranog kriminaliteta, vođa grupe za organizirani kriminalitet - 1 izvršitelj; 
Odjel kriminaliteta droga, policijski službenik - vođa grupe kriminaliteta droga  - 1 izvršitelj; 
 
Testiranje će se održati dana 02.07.2019. godine (utorak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Policijske uprave zadarske, adresa: Zadar, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u Uredu načelnika.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni i osobno telefonom.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1.  Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
3. Komisija će s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju održati razgovor (intervju) istoga  dana – 02.07. 2019. godine.
 
            O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.
 
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
                                                                KOMISIJA ZA PROVEDBU INTERNOG OGLASA


Stranica