​Prometna jedinica mladeži - natječaj za 2022. godinu

Slika /PU_ZD/slike/raskrižje.jpg

Zamolbe se zaprimaju do 10. lipnja 2022. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br. 30 u Zadru

Foto: Ilustracija
 
Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2022. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 20 pripadnika Prometne jedinice mladeži.

Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta, popuniti se mogu i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.
 
Zamolbe će se zaprimati  do 10. lipnja 2022. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br.30 u Zadru
 
Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema Pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica
  1. mora imati navršenih 16 godina života ili više 
  2. primjeren u učenju, ponašanju i radu
  3. mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.
  4. prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (4.000,00 kn ).
 
Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:
 
1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,
2. pravila prometa,
3. prometne znakove,
4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.
 
Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti ovdje.


Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.

 Stranica