Produžen natječaj za pripadnike Prometne jedinice mladeži

Slika /PU_ZD/prometna_mladez01.jpg

Produžuje se rok za prijavu za natječaj za Prometnu jedinicu mladeži za 2019. godinu, te  se zahtjevi se zaprimaju do  12. lipnja 2019. godine. Također, odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave povećana je naknada  pripadnicima prometne jedinice mladeži  i ona iznosi 3.000,00 kuna.

Foto: Ilustracija
 
 Natječaj za Prometnu jedinicu mladeži za 2019 godinu
 
Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove, u svom proračunu za 2019. godinu, osigurali su novčana sredstva za 34 pripadnika Prometne jedinice mladeži tijekom ljetnih mjeseci, uz mjesečnu naknadu od 3.000,00 kuna.
Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.
( Grad Zadar, Dopis: Klasa 340-01/19-01/273 Ur. Broj 2198/01-14-19-2 od 17. svibnja 2019. godine.) 
  
 
Zahtjevi se zaprimaju do  12. lipnja 2019. godine.
/ dostaviti u PU Zadarsku u ulicu Bana Josipa Jelačića br.30 /
 
Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica.
 
Članak 2. (skraćen)
mora imati navršenih 16 godina života ili više ,
primjeran u učenju, ponašanju i radu
mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.
prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Članak 7.
Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (3.000,00 kn )

Članak 9.
Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:
1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,
2. pravila prometa,
3. prometne znakove,
4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.
 
Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete predignuti kod dežurnog službenika na ulazu u zgradu PU zadarske.
 
Nepotpuno ispunjeni  obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.
 

Stranica