Predstavljena modernizirana kampanja "Manje oružja, manje tragedija"

  • Slika /MOMT 2021/MOMT NAS.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Policijskoj upravi zadarskoj danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena modernizirana kampanja Manje oružja, manje tragedija kojom se želi potaknuti šira javnost na dragovoljnu predaju oružja i utjecati na podizanje svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minskoeksplozivnim sredstvima

Foto: PU zadarska

Tema današnje konferencije  je predstavljanje nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija“. Na konferenciji su sudjelovali Josip Gulan, načenik Druge policijske postaje Zadar, Ivana Marić, policijska službenica za prevenciju Ureda načenika i policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu. Nakon predstavljanja kampanje održana je prezentacija pronalaska eksploziva od strane policijskog psa uz stručno vodstvo policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu - vodič psa.

Ova kampanja provodi se u RH još od 2007. godine, a u 2020. godini je modernizirana te je sufinancirana sredstvima EU kroz Fond za unutarnju sigurnost u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta MUP-a u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost".

Sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, dragovoljna predaja ilegalnog oružja je bez sankcija te se ovom kampanjom želi apelirati na sve građane koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da ga dragovoljno predaju.
Ratna zbivanja devedesetih na području Republike Hrvatske ostavila su za sobom velike količine ilegalnog oružja u posjedu građana. U proteklih desetak godina u RH građani su dragovoljno predali više od 3 600 kg eksploziva, 4 200 000 kom streljiva, 3 600 kom automatskog i 6 000 komada dozvoljenog oružja, te 300.000 komada rasprskavajućeg oružja (MES).

Na području Policijske uprave zadarske u istom periodu prikupljeno je 90,45 kg eksploziva 226 294 komada streljiva, 152 kom automatskog oružja te 3 208 kom minsko-eksplozivnih sredstava. Prisutnost oružja u nelegalnom posjedu građana povećava opasnost da sami ili netko blizak vama postane žrtva tog oružja.

Nerijetko se građani pokušavaju riješiti ilegalnog oružja na način da ga odbacuju na neprimjerenim mjestima ili nezakonito prodaju, dok ga oni građani koji oružje drže u domovima često čuvaju na neprikladan način čime ugrožavaju sigurnost svojih domova. Stoga pozivamo sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija, a sve kako bi učinili svoje okruženje sigurnijim.

Napominjemo da dragovoljna predaja ne podliježe sankcijama  te da se protiv građana neće pokretati niti kazneni niti prekršajni postupak.

Nakon poziva policiji na 192, posebno obučeni  policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu doći će na adresu pronalaska u automobilu bez policijskih oznaka i u civilnoj odjeći, gdje će na siguran način  preuzeti oružje ili minsko-eksplozivna  sredstva.
Takvim pristupom osigurana je anonimnost osobe koja predaje ilegalno oružje, a što je još važnije potencijalna opasnost svedena je na najmanju moguću mjeru.
 
                                                        

                               Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u kampanji „Manje oružja manje tragedija“,
                                                     zajedno s policijom štitite sebe i svoje najmilije !

           


 

Stranica