Poziv za razgovor/intervju kandidatima

Slika /PU_ZD/grb-policije.jpg

POZIV ZA RAZGOVOR KANDIDATIMA/KINJAMA koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, objavljenog na web stranicama Policijske uprave zadarske dana 15.05.2019. godine,

Foto: Ilustracija
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno/određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku  
o b j a v l j u j e
 
                                         POZIV ZA RAZGOVOR KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, objavljenog na web stranicama Policijske uprave zadarske dana 15.05.2019. godine, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zadru:

I) za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme,
u Službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova na radno mjesto:
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Zadar  Djelatnik na tekućem održavanju - domar - 2 izvršitelja
           
II) za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme,
u Službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova, na radna mjesta:
 
Odjel materijalno - financijskih poslova, mjesto rada Zadar Pomoćni djelatnik u kuhinji -1 izvršitelj
 
Odjel za tehniku, mjesto rada Zadar Perač vozila -1 izvršitelj
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Zadar Djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Srb Djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
 
Razgovor/intervju sa kandidatima će se održati dana 06.06.2019. godine (četvrtak)  s početkom u 10,00 sati, u Policijskoj upravi zadarskoj, 23 000 Zadar, na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 30.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, bit će obaviješteni i osobno telefonom.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
 
PRAVILA RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Po dolasku na razgovor (intervju), od kandidata/kinje će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 
Kandidat/kinja koji/a ne može dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpunu prijavu sa svim prilozima, ne mogu pristupiti razgovoru.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje osobnu prezentaciju i vještine komuniciranja, vještine interpersonalnih odnosa, motivaciju i osobne ciljeve kandidata/kinja za rad.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
                                             
 
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASAZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA

Stranica