POZIV na testiranje

Slika /PU_ZD/okc.jpg

Poziv na testiranje kandidatu -  za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u  PU zadarskoj i to za radno mjesto: Voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije - pritvorski nadzornik u Operativno-komunikacijskom centru policije

Foto: Ilustracija
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta
rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi zadarskoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
 kandidatu
 
 
koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  16.05.2019. godine, za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zadarskoj i to za radno mjesto:
 
Voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije - pritvorski nadzornik u Operativno-komunikacijskom centru policije - 1 izvršitelj 
 
 
Testiranje će se održati dana 07.06.2019. godine (petak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Policijske uprave zadarske, adresa: Zadar, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u dvorani na I katu zgrade gdje je smještena IJP.
Kandidat koji udovoljava uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješten i osobno telefonom.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    
           
2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
            Ako kandidat  ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom u postupku.
 
3.         Komisija će s kandidatom, ukoliko uspješno prođe pisani dio testiranja - održati razgovor (intervju) istoga  dana – 07. 06. 2019. godine .
 
            O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidat će biti osobno obaviješten telefonskim putem.
 
            Komisija će kroz razgovor (intervju) s kandidatom utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
                                                                Komisija za provedbu internog oglasa
        
 
 

Stranica