Kampanja WEB HEROJ i druge preventivne aktivnosti u Srednjoj školi u Pagu

  • Slika /2024/PREVENCIJA/PREV W Pag.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Tijekom predavanja učenici su educirani o načinima samozaštite, važnosti prijavljivanja kaznenih djela ukoliko postanu žrtvom kaznenog djela kao i načinima prijave te su im podijeljeni promotivni materijali iz kampanje WEB HEROJ koja se provodi kroz projekt „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“ 

Foto: PU zadarska
 
Tijekom proteklog tjedna u Srednjoj školi „Bartula Kašića“ u Pagu provodile su se aktivnosti iz nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ i kampanja „Dvije djevojčice“ i „Zajedno“ te kampanje WEB HEROJ - Ulovi lika s weba koji tvoje eure vreba.

Aktivnosti su provodili policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika, policijski službenici za kibernetički kriminalitet i digitalnu forenziku Službe kriminalističke policije i policijski službenici Policijske postaje Pag i to kroz edukativna predavanja.

Sudjelovali su učenici prvih, trećih i četvrtih razreda Srednje škole u Pagu. Učenici završnih razreda educirani su o problematici trgovanja ljudima, te o problematici kibernetičkog kriminaliteta, a sve aktivnosti bile su popraćene medijskim sadržajima i brošurama koje su dio navedenih kampanja.
Učenici prvih razreda  educirani su o problematici ovisnosti o drogama i alkoholu te o problematici kibernetičkog kriminaliteta, a posebno o vrstama prijevara koje se događaju vezano za ovu vrstu kriminaliteta.

Učenicima, razrednicima i stručnim suradnicima škole prezentirani su primjeri do sada prijavljenih vrsta navedenih kaznenih djela, a educirani su i  o načinima samozaštite kao i  o važnosti prijavljivanja  ukoliko postanu žrtvom kaznenog djela te načinima prijave.

Također im je podijeljen prigodni promotivni materijali iz kampanje WEB HEROJ koja se provodi kroz projekt „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“ financiranog od strane Europske unije.

Tijekom predavanja učenici su upoznati i sa kampanjom Postani policajac/policajka, a uručene su im i prigodne brošure sa objašnjenjima što radi policajac, što mora znati budući policajac i kako nam se pridružiti.

Stranica