Edukativno-preventivna akcija "Poštujte naše znakove" u Polači

  • Slika /2024/PREVENCIJA/polaca8.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Danas je u Osnovnoj školi Franka Lisice u Polači održan edukativno preventivni program namijenjen sigurnosti djece u prometu i u drugim rizičnim situacijama 

Foto: PU zadarska

Policijski službenici za prevenciju Službe prevencije Ravnateljstva policije u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zadarske uveli su danas najmlađe u svijet prometa „Koracima malim i sigurnim po velikom svijetu prometa“.

Izvedena je i edukativna predstava „Prvi koraci u prometu“ partnera „Mak Teatra“ iz Zagreba. Djeci se na jednostavan način, kroz interakciju i zanimljive situacije istakla važnost pravilnog ponašanja u prometu.

Preventivna akcija „Poštujte naše znakove“ prepoznatljiva je i dokazano učinkovita akcija, u sklopu koje Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s partnerima, sukladno smjernicama Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, kontinuirano provodi niz preventivnih i edukativnih aktivnosti s ciljem razvijanja dječje svijesti o opasnostima cestovnog prometa, ali i senzibilizaciji šire javnosti na važnost zaštite djece u prometu.

Policijski službenici Policijske uprave zadarske i Policijske postaje Benkovac-Obrovac naučili djecu da im se u svakom trenutku mogu obratiti kroz radionicu “Policajac - prijatelj pomagač”.  Učenicima osmih razreda i drugim zainteresiranim sudionicima, policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika prezentirali su kampanju „Budi zakon. Odaberi poziv, a ne posao!“.      

U okviru ovih aktivnosti edukaciju iz područja zaštite i spašavanja proveli su službenici Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne zaštite Zadar, a učenicima su predstavljene aktivnosti i oprema vatrogasaca iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Polača.

Potporu ovim aktivnostima pružila je Zadarska županija, Općina Polača, DVD Polača, Civilna zaštita Općine Polača i Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije.

Na prostoru ispred škole učenici su mogli razgledati policijska vozila, policijsko vozilo „presretač“ te policijski motor u kojim aktivnostima su sudjelovali policijski službenici Odjela za promet Službe policije Policijske uprave zadarske, policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac, Postaje prometne policije Zadar te Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar.

Posebna atrakcija bio je Kairo, policijski pas za detekcije eksploziva sa svojim vodičem. 

U provođenju aktivnosti i animaciji učenika sudjelovali su i ravnatelj Osnovne škole sa stručnom službom i nastavnicima, načelnik Općine Polača te načelnik Policijske postaje Benkovac-Obrovac sa svojim suradnicima.