Poziv na testiranje kandidatima

Povjerenstvo za odabir kandidata za radno mjesto rukovodećeg policijskog službenika u Policijskoj upravi zadarskoj objavljuje
 


                                                         POZIV NA TESTIRANJE  KANDIDATIMA
 
koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 14.05.2019. godine, za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zadarskoj
na radno mjesto:
 
POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZADAR   
načelnik/ca policijske postaje 

koje će se održati dana 19. lipnja 2019. godine (srijeda)  s početkom u 08,00 sati u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u Uredu načelnika.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr istovremeno s objavom internog oglasa.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.
 Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Ako kandidat ne  pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom u postupku.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima, ukoliko zadovolje na provjeri znanja, obavit će se istog dana 19. lipnja 2019. godine, u prostorijama Policijske uprave zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u Uredu načelnika.
 
O točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem.
 
Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, interese te  rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
 
                                                       POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA
                                                                               PU ZADARSKE
 

Stranica