Poziv na testiranje kandidatima/knjima

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi zadarskoj objavljuje poziv na testiranje kandidatima/knjima  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa

Foto:Ilustracija

Poziv na testiranje kandidatima/knjima koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  19.03.2019. godine, za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zadarskoj i to za radna mjesta
 
  1. Voditelj smjene Operativno-komunikacijskog centra policije - pritvorski nadzornik u Operativno-komunikacijskom centru policije -1 izvršitelj
  2. Pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju u II Policijskoj postaji Zadar- 1 izvršitelj;
 
      Testiranje će se održati dana 12.04.2019. godine (petak) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Policijske uprave zadarske, adresa: Zadar, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u dvorani na I katu zgrade gdje je smještena IJP.
 
       Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni i osobno telefonom.
 
       Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas.
 
    PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
       1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.    
                   Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
       2.        Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
                   Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.
 
      3.         Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) istoga  dana - 12.04. 2019. godine.
 
                 O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona.
 
                 Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
                 Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 
                                                                Komisija za provedbu internog oglasa
 

Stranica