Ispravak poziva na testiranje

Povjerenstvo za odabir kandidata za radno mjesto  rukovodećeg policijskog službenika u Policijskoj upravi zadarskoj  objavljuje ispravak poziva na testiranje  kandidatu


 
koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  12.ožujka 2019. godine, za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zadarskoj na radno mjesto:
 
           Postaja prometne policije Zadarnačelnik/ca policijske postaje
 
Tekst poziva na testiranje, koji je objavljen na web stranicama ministarstva uprave i Policijske uprave zadarske dana   29.  ožujka 2019. godine, ispravlja se u dijelu koji glasi:
 
koje će se održati dana 05. travnja 2019. godine (petak)  s početkom u 09,00 sati u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u kabinetu na I katu zgrade gdje se nalaze prostorije Interventne jedinice policije.
       Razgovor (intervju) s kandidatom, ukoliko zadovolji na provjeri znanja, obavit će se istog dana 05. travnja 2019. godine, u prostorijama Policijske uprave zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića 30.
 
      na način da glasi:
 
koje će se održati dana 09. travnja 2019. godine (utorak)  s početkom u 09,00 sati u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 30, u kabinetu na I katu zgrade gdje se nalaze prostorije Interventne jedinice policije.
      Razgovor (intervju) s kandidatom, ukoliko zadovolji na provjeri znanja, obavit će se istog dana 09. travnja 2019. godine, u prostorijama Policijske uprave zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića 30.

  U ostalim dijelovima tekst poziva ostaje neizmijenjen.
 
 
 
                                                                 Povjerenstvo za odabir kandidata
                                                                                  PU zadarske

Stranica