Ured načelnika

 
U uredu načelnika se obavljaju poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi i poslovi odnosa s javnošću. 
 
  • Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Također se zaprimaju i obrađuju predstavke građana na rad policijskih službenika te pripremaju predmeti za potrebe vođenja disciplinskih postupaka.
  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi.
  • Poslovi  odnosa  s  javnošću  uključuju  kontakte i organizaciju  kontakata  s  predstavnicima  medija, složenije poslove informiranja, odnosno poslove pripreme izvješća i odgovora na pitanja predstavnika medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.
       

  Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.