Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme

Policijska uprava zadarska raspisuje Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih namještenika
 

Foto: Ilustracija

Na temelju članka 166. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj:  155/23),  a u svezi točke IV. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 35/22 i 37/23), te na temelju suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale KLASA: 112-01/24-01/15, URBROJ: 511-01-156-24-6 od 09. travnja 2024. godine, Policijska uprava zadarska raspisuje
 
 
O G L A S
za prijam namještenika na određeno vrijeme radi zamjene
duže vrijeme odsutnih namještenika
 
 
1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,  
    ODJEL MATERIJALNO- FINANCIJSKIH POSLOVA

 
  • namještenik - IV. vrste  (spremač/ica) - 1 izvršitelj/ica
  • mjesto rada Zadar
 
Stručni uvjeti:
 
    - osnovna škola ili niža stručna sprema
 
 
2. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,  
    ODJEL MATERIJALNO- FINANCIJSKIH POSLOVA

 
  • namještenik - III. vrste  (kuhar/ica) - 1 izvršitelj/ica
  • mjesto rada Zadar
 
Stručni uvjeti:
 
  • srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
 
 
Osobe se primaju u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih namještenika, a najduže do povratka odsutnih namještenika.


Oglas o prijmu namještenika objavljen je na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave: link Oglasi za namještenike
 

Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
 
  1. životopis,
  2. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 1. ili svjedodžbu o završenoj srednjoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 2. iz oglasa (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
  3. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.


Prilog oglasu

Obrazac prijave:

Stranica