Istek valjanosti prometne dozvole - savjeti građanima

Na području Postaje prometne policije Zadar više je od 2 000 motornih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole dulje od 15 dana

Foto: Ilustracija

Kako bi izbjegli prekršajne sankcije, Policijska uprava zadarska poziva građane da reguliraju status svojih vozila kojima je istekla valjanost prometne dozvole.

Uvidom u evidencije isteka valjanosti prometnih dozvola uočeno je da na području Postaje prometne policije Zadar (Grad Zadar i okolica), evidentirano 2 215  motornih vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Najveći broj isteklih prometnih dozvola se odnosi na motore, motocikle te radna vozila i strojeve, dok se manji broj odnosi na automobile.

Shodno tome, vlasnike vozila podsjećamo na obvezu pridržavanja odredbi čl. 250. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je propisano kako je vlasnik vozila dužan odjaviti vozilo ako ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole.

Vlasnik registriranog vozila može odjaviti vozilo, a uz zahtjev za odjavu mora priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila i vratiti registarske pločice, odnosno priložiti potvrdu tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da su registarske pločice i prometna dozvola zadržane ili poništene.

Također, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli, a u roku od 30 dana dužan je odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno.

Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su novčane kazne i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 90 eura, za pravne ili fizičke osobe obrtnike od 660 eura.

Ujedno skrećemo pozornost kako se pojavljuju određeni problemi kod kupoprodaje motornih vozila, te iz tog razloga želimo vlasnike vozila podsjetiti i na Zakonske odredbe kako je u slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Napominjemo da se sklapanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila prodavatelj i dalje u službenim evidencijama MUP-a RH vodi kao vlasnik vozila sve dok se vozilo ne odjavi u službenim evidencijama nadležne policijske uprave ili postaje, ili dok ga novi vlasnik ne registrira na svoje ime.

Stoga, u cilju smanjenja broja vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole, ali i u cilju izbjegavanja prekršajnih sankcija, pozivamo vlasnike vozila da izvrše odjave tih vozila. Podsjećamo i da vozilo osim vlasnika može odjaviti i njegov opunomoćenik. 
 
Sve druge informacije vezano za registraciju vozila građani mogu pronaći na stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova, https://mup.gov.hr/registracija-vozila-331/331
 
 

Stranica