JAVNI NATJEČAJ za prijam policijskih službenika na neodređeno vrijeme

Objavljuje se javni natječaj za prijam policijskih službenika na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zadarsku

Foto: Ilustracija 

Objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prijam policijskih službenika na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zadarsku, koji je objavljen  u Narodnim novinama broj: 18/2024., te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Na temelju članka 160. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/1473, Urbroj: 514-08-03/03-24-03 od 15. siječnja 2024. godine Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Policijsku upravu zadarsku
 
 
1. POLICIJSKA POSTAJA BENKOVAC-OBROVAC
   - policijski službenik  - 1 izvršitelj/ica   
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- zvanje policajac ili viši policajac
- državni ispit I. razine
- najmanje šest mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 
2.  POLICIJSKA POSTAJA ZADAR 
   - vođa ophodnje  - 1 izvršitelja/ica         
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- zvanje viši policajac ili samostalni policajac
- državni ispit I. razine
- najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima temeljne/prometne policije ili najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika.


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Prilog javnom najtečaju, ( opis poslova, podaci o plaći,...)

Obrazac prijave na JAVNI NATJEČAJ možete preuzeti ovdje
 

Stranica