Javni natječaj za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme

Objavljen je Javni natječaj za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku

Foto: Ilustracija

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19)  i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/607 Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 08. svibnja 2023. godine, Policijska uprava zadarska raspisuje
 
                                                                              JAVNI NATJEČAJ
                                               za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
                                                       
      za radna mjesta:
 
  1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
ODJEL ZA TEHNIKU
POLICIJSKI TEHNIČAR – AUTOELEKTRIČAR – vježbenik, 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
 
 
  1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
ODJEL ZA TEHNIKU
POLICIJSKI TEHNIČAR – AUTOMEHANIČAR – vježbenik, 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
 
  1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZADAR
STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
– vježbenik, 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci).


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Opis poslova radnog mjesta i pravni izvori - prilog javnom natječaju.
 
Prijava na javni natječaj - obrazac

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj: 104/2023 dana 08.09.2023. godine te na web stranicama  Ministarstva uprave i pravosuđa.
 
 
 

Stranica