Preventivne aktivnosti policije za siguran odmor i promocija zanimanja policajac/policajka

Tijekom mjeseca svibnja policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave zadarske, provodili su preventivne aktivnosti usmjerene na prevenciju kriminaliteta na plažama i u smještajnim objektima za turiste

Foto: PU zadarska

Aktivnosti su dio lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ kojemu je nositelj Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, a partneri Policijska uprava zadarska, Zadarska županija i Turistička zajednica Zadarske županije, Sveučilište u Zadru, općine, gradovi i drugi subjekti u lokalnoj zajednici te nacionalnog projekta „Sprječavanje spolnog iskorištavanje djece na plažama“.

Policijski službenici educirali su management i zaposlenike hotelskih kuća na području zadarske županije na temu prevencije imovinskog kriminaliteta i na temu prevencije drugih nedopuštenih ponašanja na plažama s posebnim naglaskom na sigurnost djece kao ciljane skupine s ciljem  podizanja razine samozaštitnog ponašanja građana i turista te njihove informiranosti o obilježjima počinitelja i načinima počinjenja kako bi smanjili mogućnost da postanu žrtvama kaznenih djela.

U organizaciji Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Zadar na navedene teme policijske službenice za prevenciju su educirale i polaznike tečaja za Spasioce na plažama, a polaznicu su upoznati i sa uvjetima prijave na natječaj iz kampanje Postani policajac/policajka.
 
 
 

Zaposlenici i polaznici tečaja za spasioce upozoreni su na rizična ponašanja te su upoznati da se na brošurama sa savjetima za siguran odmor, osim savjeta nalaze i važni telefonski brojevi putem kojih se može zatražiti pomoć, ukoliko se kazneno djelo ipak dogodi.

Prisutnima je ukazano i na primjere ostavljanja djece same u automobilima, a aktivnosti su bile usmjerene i na osvještavanje djelatnika u turizmu o kriminalitetu spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Prezentirani su načini snimanja materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje – iskorištavanje djeteta, profili počinitelja te primjeri različitih predmeta koji se koriste za prikriveno snimanje.

Zaposlenici u turizmu pozvani su da ukoliko opaze sumnjivu osobu i njezino kretanje, te moguće skrivanje određenih sumnjivih predmeta, o tome obavijeste policiju na 192. 

Segment sigurnosti u turizmu jedan je od najznačajnijih elemenata koji svaku turističku destinaciju čini konkurentnijom i poželjnijom potencijalnom turistu čemu svakako doprinose i zajedničke aktivnosti policije i drugih subjekata u lokalnoj zajednici kao ciljane skupine.

 
 


Stranica