​Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku

Foto: Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska objavljuje Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Opis poslova radnog mjesta i pravni izvori - prilog javnom natječaju 
 
Prijava na javni natječaj - obrazac

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj: 52/2023 dana 17.05.2023. godine te na web stranicama Ministarstva uprave i pravosuđa.
 

Stranica