Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

 

Sližba pravnih, financijskih i tehničkih poslova obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa policijske uprave, izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa zaposlenika policijske uprave, obavlja poslove koji se odnose na prijam u državnu službu, kao i druge poslove u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz državne službe, obrađuje predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima.
Provodi propise  kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata, vodi evidencije o stradalim djelatnicima.

Uključuje se u rješavanje egzistencijalnih problema zaposlenika policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe, obavlja računovodstvene poslove, razrađuje financijski plan i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju policijske uprave, obavlja poslove nabave i uskladištenja roba, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme,  planira i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave.

Provodi propise  kojima se reguliraju prava socijalne skrbi branitelja Domovinskog rata, vodi evidencije o stradalim djelatnicima, obavlja poslove u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave zadarske.
 
 
Radom Službe upravlja voditelj/ca.