Služba kriminalističke policije

Prati i analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području nadležnosti policijske uprave Zadarske te blisko surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području s ciljem spriječavanja počinjenja kaznenih djela te otkrivanja počinitelja kaznenih djela.


Sprječava, otkriva i procesuira kaznena djela općeg, gospodarskog, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta iz oblasti zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delinkvencije, terorizma i ekstremnog nasilja. 
Bavi se otkrivanjem počinitelja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih Međunarodnim pravom i kaznenim djelima protiv Republike Hrvatske.

Traga za nestalim osobama i predmetima.

U svom radu Služba pruža stručnu i tehničku pomoć policijskim postajama. Istražuje nove pojavne oblike kriminaliteta te aktivno sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.

Obavlja specijalizirane poslove iz područja kriminalističke tehnike. Usko surađuje s državnim odvjetnikom i istražnim sucem.

 

Službom kriminalističke policije rukovodi voditelj.