Policijske postaje

Policijska postaja Zadar

Načelnik policijske postaje - Roko Knez 

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijska postaja Zadar teritorijalno obuhvaća područje grada Zadra sa 25 mjesnih odbora, grad Nin s pet mjesnih odbora, 12 općinskih središta s 42 mjesna odbora i to: općina Vrsi sa dva mjesna odbora, općina Privlaka, općina Vir s jednim mjesnim odborom, općina Bibinje s jednim mjesnim odborom, općina Sukošan s 4 mjesna odbora, općina Galovac s jednim mjesnim odborom, općina Zemunik Donji s 3 mjesna odbora, općina Škabrnja s 2 mjesna odbora, općina Poličnik s 10 mjesnih odbora, općina Ražanac s 8 mjesnih odbora, općina Posedarje s 7 mjesnih odbora i općina Novigrad s tri mjesna odbora.  

Područje u teritorijalnoj nadležnosti Policijske postaje Zadar prostire se na  površini od 611,25 km kvadratnih, Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na teritorijalnom području postaje prebiva oko 127 000 stalnih stanovnika.

Na području policijske postaje djeluju policijski uredi:

Područni ured Poluotok
Ulica Zore dalmatinske 4.

Policijski ured u Preku
broj telefona: 023/286-180

Policijski ured u Ninu
Branimirova obala 1
broj telefona: 023/264-284
Uredovno radno vrijeme: radnim danom od 9-11 i od 17 do 19 sati


Na području Policijske postaje Zadar nalazi se administrativni centar Zadarske županije, kao i grada Zadra, Općinski i Županijski sud, Općinsko i Županijsko državno odvjetništvo, Zatvor Zadar.

Na postajnom području nalaze se: Putnička luka Gaženica, Zračna luka Zadar, Opća bolnica Zadar, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola do fakulteta.

U Policijskoj postaji Zadar djeluje operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršenje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanje počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencija, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanje počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta( općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

Postaja prometne policije Zadar

Mjesto: Zadar
Adresa: Ulica bana Josipa Jelačića 30

Telefon: 023/345-239
e-mail: pprp.zadar@mup.hr

Sve zahtjeve za izdavanje Potvrda o događaju, kao i ostale dokumentacije iz prometnih nesreća kao što su DVD sa fotografijama, skica lica mjesta, stranke moraju podnijeti pisani zahtjev na protokol Policijske uprave zadarske u Ulici Put Murvice 9 u Zadru, s dokazom o uplati troškova za navedenu dokumentaciju. U zahtjevu treba navesti adresu na koju se dokumentacija povratno dostavlja.
Za sve informacije stranke se mogu obratiti na broj telefona 023/345-255.

Pregledavanje snimke o počinjenom prekršaju, snimljene putem kamera i ostalih prekršaja, stranke mogu pregledavati u vremenu od 14.00 do 16.00 sati. Stranke se trebaju najaviti na broj telefona 023/345-332, 023/345-183 ili na e-mail pprp.zadar@mup.hr
 

Načelnik policijske postaje - Dražen Malčić

Postaja prometne policije Zadar je specijalizirana ustrojstvena jedinica policije,PU zadarske sa sjedištem u Zadru.

Obuhvaća područja gradova Zadar i Nin, te općine: Vir, Privlaka, Vrsi, Kali, Preko, Kukljica, Sali, Bibinje, Sukošan, Škabrnja, Zemunik Donji, Galovac, Poličnik, Ražanac, Posedarje i Novigrad, te cestovnu mrežu otočnog arhipelaga ( osim otoka Pašmana i Paga).

U okviru svog djelokruga postaja pokriva i dionicu autoceste A-1 koja prolazi područjem zadarske županije, te cijev tunela Sv. Rok u pravcu kretanje jug-sjever, odnosno : A1 od 221 + 480 do 298 + 000 km/stupa, smjer jug – sjever do sjeverne strane tunela Sv. Rok.

Područje grada Zadra prostire se unutar dvije cjeline:

 1. Zadarska urbana regija, odnosno njezin kopneni dio koji zaokružuje pet naselja: Grad Zadar, Babin dub, Crno, Kožino i Petrčane.
 2. Zadarski otočni arhipelag u kojeg spada deset naselja na sedam naseljenih otoka; Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, Brgulje i Zapuntel na otoku Molatu, Iž Veli, Iž Mali, Vela Rava i Mala Rava Na otoku Ravi.
Područje grada Zadra prostire se unutar dvije cjeline:

PRVA CJELINA
U okviru ove cjeline nalazi se uže područje grada Zadra omeđeno ulicama DC 306 Hrvatskog sabora, ŽC 6007 Put Bokanjca, Diklo, Benkovačka cesta i gradski predio Arbanasi do Punte Bajlo.

I prometni sektor: četiri ophodna rajona i jedan sezonski pozornički rajon. Ophodni rajoni obuhvaćaju: cjelokupno područje grada Zadra, tj.raskrižje Jazine, Obala kralja Tomislava i Liburnska obala, dio Poluotoka tj. povijesna jezgra grada Zadra, ulica Dr. Franje Tuđmana do raskrižja ulica Ante Starčevića do ulice Put Nina i Put Bokanjca te ulice Ante Starčevića, dok Sezonski pozornički rajon obuhvaća područje Poluotoka do ulice Zrinsko-Frankopanska ( koja se određuje za tijek turističke sezone).

POPIS RAZVRSTANIH CESTA NA I CJELINI

DRŽAVNE CESTE
 • DC 306 (Kožino, Petrčane, Hrvatskog sabora) do DC 08 (Zagrebačka ulica)  
 • DC 407 (Ante Starčevića, Obala kralja Tomislava) do trajektne luke
ŽUPANIJSKE CESTE
 • ŽC 6015 ( Turistički naselje Borik) do ŽC 6036 (teretne luke Gaženica)
 • ŽC 6036 (luka Gaženica ) do DC 407 (Ante Starčevića)
 • ŽC 6037 (Gaženička cesta) do DC 502 Benkovačka do ŽC 6036 ulaz luka Gaženica
LOKALNE CESTE
 • LC 63053 (Obala kneza Branimira, Josipa Jurja Strossmayera, Obala kneza Trpimira, Antuna Gustava Matoša) do LC 63051 (Put Dikla, Miroslava Krleže, Oko Vrulja)
 • LC 63054 (predio Bokanjac Davorina Trstenjaka ŽC 6007) do spajanja sa ŽC 6007 (Put Bokanjca)
 • LC 63057 (Nikole Tesle, Put Plovanije) do DC 306 (Hrvatskog sabora) do ŽC 63053 (Josipa Jurja Strossmayera)


DRUGA CJELINA
Područje II prometnog sektora, zemljopisno je položeno tako da obuhvaća dio Ravnih kotara, zadarsko zaleđe sa dijelom primorja te dio otočnih skupina. Područje II prometnog sektora pokriva ukupno 676,45 km2 kopnene površine.

U okvirima II prometnog sektora nalaze se dijelovi razvrstanih cesta na području Zadra i to:

DRŽAVNE CESTE
 • DC 08 od SV. Petra na moru (448 km/stup) do Masleničkog mosta (uključujući most)
 • DC 56 ( do mjesta Islam Grčki)
 • DC 106 (Posedarje- Paški most)
 • DC 109 (Dugi otok)
 • DC 110 (otok Ugljan)
 • DC 306 (Nin,Privlaka,Vir )
 • DC 502 (od Zemunika Donjeg do blizu Karina Donjeg)
 • DC 422- čvor Babindub (DC424)- zračna luka Zadar 
 • DC 424 – Brza cesta- Zadar (luka Gaženica) do čvor Zadar 2 (A1)
ŽUPANIJSKE CESTE
 • ŽC 6011( Briševo, Ninski stanovi)
 • ŽC 6012, 6013, 6014, 6017, 6018, 6019 ( do mjesta Novigrad Dalmatinski i do izlaska iz mjesta)
 • ŽC 6020 ( do tabele ulaz u mjesto Paljuv) te županijske ceste 6021,6040,6043,6044 i 6059.
U II prometni sektor spadaju tri ophodna rajona.

I. prometni ophodni rajon obuhvaća dionicu autoceste A1 od km/stupa od 221+480 do 298+000km/stupa, smjer jug-sjever do sjeverne strane tunela Sv. Rok (čvorovi Zadar 1 ,Zadar 2, Posedarje i Maslenica.

II. prometni ophodni rajon obuhvaća područje općina: Bibinje, Sukošan, Škabrnja, Galovac, Poličnik, Posedarje i Novigrad s pripadajućom prometnom infrastrukturom i to: DC 08 ( od 448 km/stupa do Masleničkog mosta) DC 56 ( do mjesta Islama Grčkog), DC 422 i DC 424.

III. prometni ophodni rajon obuhvaća područje općina: Ražanac, Vrsi, Nin, Privlaka i Vir, te  otoke Ugljan, Silba, Dugi Otok, Iž, Rava, Sestrunj i Molat, s pripadajućom infrastrukturom i to: državne ceste  DC 106, DC 206, DC 109 i DC 110 i važnije županijske ceste ŽC 6007, ŽC 6011 i ŽC 6004.

Osim temeljnih policijskih poslova policijski službenici obavljaju fizičku regulaciju prometa, uočavaju i fiksiraju razne nedostatke na prometnoj vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji koji se upućuju nadležnim institucijama kako bi se navedeni nedostatci sanirali. Predlažu i provode različite mjere kako bi se pojačala maksimalna sigurnost svih sudionika u prometu.

Službenici sudjeluju u pratnjama i osiguranjima. Tijekom sezone količina vozila na cesti kao i broj sudionika udvostručuje se te njihov rad iziskuje dodatne napore.

Početkom turističke sezone sudjeluju u obuci novaka Prometne jedinice mladeži, kao mentori obučavaju i mlade novake policajce.

Službenik prometne policije Zadar prilikom prometne nesreće vrši osiguranje mjesta događaja do dolaska očevidne ekipe ukoliko se radi o prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama, ukoliko je riječ o prometnoj nesreći s materijalnom štetom službenik će obaviti očevid i sudionike uputiti na ispunjavanje „europskog izviješća“

 

Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

Mjesto: Zadar
Adresa: Gaženička cesta  28 c

Telefon: 023/345-660
              023/345-689
 

Načelnik policijske postaje - Romano Landeka

POSTAJA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE ZADAR je policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Zadru u Gaženici. Nadležna je za nadzor državne granice i poslove na moru na morskom akvatoriju Zadarske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice na moru te obuhvaća i područje Zračne luke Zadar, kao i pripadajući granični prijelaz.

Ustrojena je kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nada epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, kontrole prelaska državne granice u zračnoj luci, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.


Područje koje obuhvaća Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar je cjelokupni akvatorij županije zadarske, odnosno akvatorij koji graniči na sjeveru s akvatorijem PU ličko-senjske, na sjeverozapadu s akvatorijem PU primorsko-goranske i na jugu s akvatorijem PU šibensko-kninske.  

Obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more 12 nautičkih milja od temeljne crte prema otvorenom moru u dužini od 45 nautičkih milja. 

Na navedenom akvatoriju nalazi se 18 stalno naseljenih otoka, tri otoka na kojima se nalazi stalna posada svjetioničara (Grujica, Vela Sestrica i Babac), devet privremeno naseljenih otoka, 15 većih naseljenih otoka sa pripadajućim otočićima i hridima.

U akvatorij koji pripada ovoj postaji pripadaju četiri mora (Karinsko, Novigradsko, Virsko i dio Murterskog mora), zaljevi (Paški, Ljubački, Ninski, Brguljski), veći kanali (Velebitski, Pohlipski, Maunski, Silbanski, Olibski, Srednji, Iški, Zadarski) i prolazi (Proversa, Ždrelac, Maknare), veće luke (Solišćica i Telašćica) te manje luke, lučice i uvale.

Postaji pomorske i aerodromske policije Zadar pripadaju tri pomorska granična prijelaza:

 1. Međunarodni granični prijelaz – Zadar pomorski (Luka Gaženica)
 2. Međunarodni granični prijelaz - Zadar  zračni (Zračna luka Zadar)

Poslovi pomorske policije su:
 
 • operativno pokrivanje akvatorija PU zadarske
 • nadzor državne granice na moru
 • kontrola prelaska državne granice na stalnom međunarodnom graničnom prijelazu Zadar
 • traganje i spašavanje
 • prijevoz bolesnika

i ostale zadaće u skladu s policijskim ovlastima.

Osnovna zadaća policijskih službenika koji obnašaju službu na stalnom međunarodnom graničnom pomorskom prijelazu Zadar je sigurnost ljudi i imovine na području graničnog prijelaza, prevencija vršenja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanje počinitelja kaznenih djela i prekršaja. Svakodnevno se obavlja kontrola prelaska državne granice na ulazu i izlazu iz RH.

Prilikom obavljanja poslova na moru, policijski službenici imaju posebna ovlaštenja kao što su: provjerava zastave plovila, zaustavljanje plovila, pregled isprava plovila, progon plovila, uzapćenje plovila, sprovođenje plovila u luku te, u slučaju potrebe, vrše uporabu sredstva prisile u progonu plovila.

Navedene zadaće policijski službenici obavljaju s  osam policijskih plovila.

U Postaji pomorske i aerodromske policije Zadar je organizirano i operativno dežurstvo postaje koje kroz 24 sata zaprima sve dojave te upućuje, prati, usmjerava i koordinira radom policijskih službenika prilikom izvršenja službenih zadaća.

Policijski službenici ove Postaje, u sklopu poslova aerodromske policije, obavljaju nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na ulazu i izlazu iz RH, uključujući i poslove nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.

Posebno osposobljeni policijski službenici operateri protudiverzijske zaštite  i protueksplozijske zaštite obavljaju  zaštitne, odnosno protueksplozijske preglede zrakoplova, objekata, instalacija, uređaja i opreme na zračnoj luci, deaktiviranju eksplozivnih naprava i dodatne protueksplozijske preglede na traženje drugih subjekata koji provode mjere zaštite civilnog zračnog prometa.

Također, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar obavljaju i temeljne policijske poslove štiteći sigurnost ljudi i imovine, prevenirajući i otkrivajući sve vrste kaznenih djela i prekršaja.

Policijska postaja Biograd

Načelnik policijske postaje - Marin Mrkić

Područje koje pokriva Policijska postaja Biograd prostire se na površini od 261,9 km. Na području koje pokriva ukupna dužina cesta iznosi 131,6 km.            

Na postajnom području nalazi se velik broj objekata koji su u funkciji turizma kao što su : hoteli, auto-kampovi, turistička naselja, velik broj novčarskih ustanova (banke,pošta, mjenjačnice), odgojno- obrazovne ustanove (osnovne škole, srednja škola,vrtići, fakultet) te velik broj ugostiteljskih objekata, kao i brojna športska društva

Policijska postaja Biograd mješovita je policijska postaja u kojoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija i upravni poslovi.
 
Područje odgovornosti Policijske postaje Biograd obuhvaća:
 • Grad Biograd n/m
 • Općinu Pakoštane (ista obuhvaća mjesta Pakoštane, Drage i Vrana)
 • Općinu Sv. Filip i Jakov (ista obuhvaća mjesta Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar, Turanj, Raštane Donje, Raštane Gornje, Veterinci, Tičevo i Sikovo)
Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.
  
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.
 
Granična policija obavlja poslove nadzora državne granice - obavlja graničnu kontrolu i zaštitu državne granice, sprječava i otkriva kaznena djela, sprječava nezakonite migracije i dr.
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela, kao i otkrivačkom djelatnošću, tj. pronalaskom počinitelja kaznenih djela.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva te poslove javnih okupljanja.

Policijska postaja Benkovac-Obrovac

Načelnik policijske postaje - Mario Brzoja

Nadležnost nad gradovima: Grad Benkovac i Grad Obrovac

Nadležnost nad općinama: Općina Starigrad, Općina Stankovci, Općina Polača, Općina Jasenice i Općina Lišane Ostrovičke

Policijska postaja Benkovac - Obrovac obuhvaća područje površine oko 1 337,43 km², a prema popisu stanovnika iz 2021. godine na ovom području obitava 19 991 prijavljenih stanovnika (Popis 2021., Državni zavod za statistiku).

Policijska postaja Benkovac - Obrovac je mješovita policijska postaja II. kategorije i nalazi se u jugozapadnom i sredini južnog djela Republike Hrvatske, u sjevernom djelu Dalmacije i to u njezinom sjevernom i jugoistočnom dijelu. U svom zapadnom dijelu graniči sa Policijskom postajom Zadar, u sjeverozapadnom dijelu graniči sa Policijskom postajom Karlobag, u sjevernom dijelu graniči sa Postajom granične policije Gračac, u istočnom dijelu graniči sa Policijskom postajom Knin dok u jugoistočnom dijelu graniči sa Policijskom postajom Vodice te u južnom djelu graniči sa Policijskom postajom Biograd.

U Policijskoj posatji Benkovac - Obrovac djeluje operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršenje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanje počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencija, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanje počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

U sklopu rada na dvije lokacije obavlja i upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz navedenih mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji:

- u Benkovcu na adresi Stjepana Radića 12  obavljaju se upravni poslovi za stanovnike sa područja grada Benkovca sa mjestima Benkovačko Selo, Buković, Donji Karin, Popovići, Bruška, Medviđa, Rodaljice, Brgud, Lisičić, Podgrađe, Kožlovac, Lepuri, Bulić, Vukšić, Prović, Kolarina, Perušić Benkovački, Gornje Ceranje, Donje Ceranje, Dobra Voda, Pristeg, Radašinovci, Zapužane, Raštević, Zagrad, Nadin, Donje Biljane, Gornje Biljane, Smilčić, Donji Kašić, Islam Grčki, Kula Atlagić, Lišane Tinjske, područje općine Stankovci s mjestima Stankovci, Budak, Crljenik, Velim, Bila Vlaka, Morpolača, Banjevci, područje Općina Polača sa mjestima Polača, Gornja Jagodnja, Donja Jagodnja, i Kakma, područje općina Lišane Ostrovičke sa mjestima Lišane Ostrovičke, Ostrovica, Dobropljci

- u Obrovcu na adresi Put Grkovca 12 obavljaju se upravni poslovi za stanovnike grada Obrovca sa pripadajućim naseljima: Kruševo, Karin Gornji, Bilišane, Bogatnik, Zelengrad, Žegar, Krupa, Muškovci i Golubić, područje općine Jasenice sa pripadajućim naseljima: Jasenice, Maslenica, Rovanjska, Zaton Obrovački i Modrič, te područje općine Starigrad sa naseljima: Seline, Starigrad, Tribanj - Šibuljina, Tribanj - Kruščica i Sv. Marija Magdalena

 


Načelnik policijske postaje - Tomislav Ivandić

Postaja granične policije Gračac je mješovita policijska postaja, druge kategorije. Smještena je na sjeveru zadarske županije sa sjedištem u mjestu Srbu, Zagrebačka kbr.1. Obuhvaća  područje, pretežno planinsko i brdovito, od oko 1.018 četvornih kilometara.  Po površini koju obuhvaća spada u jednu od najvećih Policijskih postaja u Republici Hrvatskoj, koja je ustrojena 01.08.2018. godine i to spajanjem dviju dotadašnjih Policijskih postaja PP Gračac i PGP Donji Srb.

 Postaja granične policije  Gračac je podijeljena na tri teritorijalna sektora

Prvi teritorijalni sektor se prostire na površini od 23.000 hektara, a pored mjesta Gračac obuhvaća i mjesta: Bruvno, Rudopolje Bruvanjsko i Tomingaj sa pripadajućim zaseocima.
Područjem prvog policijskog sektora prolaze tri državne ceste i to: DC 1, DC 27 i DC 50 te oko 80 km nerazvrstanih cesta.

Drugi teritorijalni sektor se prostire na površini od 59.072 hektara. Tu se nalaze slijedeća naselja: Bruvno, Deringaj, Duboki Dol, Glogovo, Grab, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Velika Popina, Vučipolje, Zrmanja, Gubačevo Polje, Kom, Kijani, Mazin, Nadvrelo, Omsica, Palanka i Mala Popina.
Područjem drugog teritorijalnog sektora prolazi magistralna cesta DC 1 (Gračac-Knin) u dužini 35 km i željeznička pruga Gračac-Knin.

Treći teritorijalni sektor, područje je površine 218 km2, obuhvaća mjesta Srb, Donji Srb, Neteka, Donja i Gornja Suvaja, Ajderovac, Dabašnica, Zaklopac, Brotnja
 
Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova nadzora prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva te poslovima javnih okupljanja.

 

Načelnik policijske postaje - Željko Blaić

Teritorijalno je nadležna na području tri lokalne samouprave:
-  grada Paga (naseljena mjesta Pag, Šimuni, Proboj, Košljun, Bošana, Gorica, Stara Vasa, Dinjiška, Miškovići, Vlašići, Smokvica),
- općine Povljana (naseljeno mjesto Povljana) i
- općine Kolan (naseljena mjesta Kolan, Kolanjski Gajac i Mandre) sa nenaseljenim otočićima Maun i Lukar.

Na sjevernom dijelu otoka graniči sa Policijskom postajom Novalja (PU ličko-senjska).

Pag je najrazvedeniji otok na Jadranu, s kopnom je povezan paškim mostom te trajektnom linijom Žigljan – Prizna na području grada Novalje.

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Policijska postaja Pag je postaja mješovitog tipa u kojoj djeluje operativno dežurstvo, temeljna policija i kriminalistička policija te upravni odjel. Operativno dežurstvo Policijske postaje 24-sata zaprima dojave, usmjerava i koordinira radom policijskih službenika temeljne i kriminalističke policije.

Zadaće temeljne policije su: održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencija i sprječavanje vršenja kaznenih djela i prekršaja, pružanje asistencija drugim državnim tijelima, pružanje intervencije prema dojavama građana, nadziranje stanja sigurnosti cestovnog prometa, obavljanje očevida prometnih nesreća, kao i obavljanje poslova iz domene nezakonitih migracija.Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem različitih vidova kriminaliteta od krađa, teških krađa, razbojstava pa sve do najtežih kaznenih djela, poput onih protiv života i tijela. Policijski službenici kriminalističke policije razrješavaju kaznena djela, pronalaze počinitelje iz područja svih vrsta kriminaliteta (općeg, organiziranog, kriminaliteta droga, gospodarskog, kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba) i predmete kaznenih djela.

Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva te poslovima javnih okupljanja.